Tuổi gia chủ có Mệnh cung Khảm mua nhà hướng Tây bị phạm vào sao xấu Họa hại và cách để hóa giải?

Hỏi: Tôi sinh năm 1981, vừa mua được ngôi , tôi nghe bạn của tôi bảo là tuổi của tôi mua rất xấu về ? Vậy xin cho tôi biết cách hóa giải ngôi nhà phạm hướng xấu này như thế nào?

cungkham8

Trả lời: Gia chủ sinh năm 1981, tuổi Tân Dậu, Bản mệnh Thạch Lựu Mộc, Mệnh cung (Cung phi) dùng trong phong thủy là cung Khảm.

Gia chủ có Mệnh cung Khảm thuộc dương Thủy, mua nhà hướng Đoài (Tây) thuộc âm Kim, cho kết quả sao xấu Họa hại.

Sao xấu Họa hại thuộc Lộc tồn tinh, Âm Thổ, Thứ hung. Phàm nhà ở phạm vào sao xấu Họa hại thì bị quan phi, khẩu thiệt, bịnh tật, của cải suy sụp, hại nhơn khẩu. Đây là hướng xấu đưa đến sự khó khăn và thất thoát về tiền bạc.

Hơn nữa gia chủ có Mệnh cung Khảm, nhà hướng Đoài. Đoài Kim sinh Khảm Thuỷ, tuy được tương sinh, nhưng sinh tiết cho kết quả Hoạ hại, Đoài tây là Bạch hổ, tượng “Bạch hổ đầu giang lục súc thương”: Hổ ở đầu sông chăn nuôi tổn hại. Hoạ hại tức là Khảm Thuỷ làm hao mòn Đoài Kim, vì nước chảy bào mòn kim loại, gia tài không tụ, dễ sinh tai họa. Gia chủ nên đặt mặt bếp nhìn về hướng Nam để hóa giải.

Nguồn: “1.001 câu hỏi đáp trên BlogPhongThuy.com”

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>