Vật Phẩm May Mắn

Bát quái to cẩn hột kiểu mới trấn trạch và trừ tà FK1229

2,603,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ cẩn nhiều hạt (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 21cm x 1.7cm. + Khối lượng: 400 g. + Ý nghĩa: bát quái có tác dụng hóa giải sát khí, âm khí, nhà không hợp hướng, trấn trạch và trừ tà.

Bát quái bọc nhôm vàng lồi trung sử dụng cho nhà không hợp hướng – 7in FK1204

427,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm lồi cỡ trung (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 16cm. + Khối lượng: 220gr. + Ý nghĩa: Bát quái trừ tà tịch tà, đẩy khí xấu, nhà đối diện cây to, cột điện…, sử dụng cho nhà không hợp hướng. +

Chuông Gió 3 Ống khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực FCG1215

974,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió nhôm (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 27cm + Khối lượng : 150gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón

Chuông Gió Mã Não vàng xua tan đi khí xấu FH094-1

1,462,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió mã não (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 75cm + Khối lượng : 300gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà,

La kinh mặt đồng xác định phương vị cho nhà cửa FCC1156A

947,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: La kinh phong thủy bằng đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 20cm + Khối lượng: 327g + Ý nghĩa: La kinh phong thủy xác định phương hướng, phương vị cho nhà cửa, đất đai. + Cách sử dụng: Dùng

Phúc Lộc Thọ Xanh Nhỏ phước tinh, lộc tinh, thọ tinh FH229G

3,120,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa phước lộc thọ xanh nhỏ bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.7cm x 9.7cm x21cm + Khối lượng: 700g/ ông + Ý nghĩa: Phúc lộc thọ xanh nhỏ – phước tinh, lộc tinh, thọ tinh. Phúc,

Hồ lô đồng trơn lớn giúp tình cảm vợ chồng gắn bó, hòa thuận FD110

1,515,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hồ lô đồng trơn (tại Việt Nam). + Kích thước (rộng x cao): 8cm x 17cm + Khối lượng: 460g + Ý nghĩa: Hồ lô đồng tiêu tai hóa bệnh, mang lại bình an, chế hóa hung khí, giúp tình cảm vợ chồng gắn bó, hòa thuận,…

Cam có chữ lá vàng biểu tượng cho sự thịnh vượng FH346G

1,042,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cam có chữ lá vàng – đại cát đại lợi bằng bột đá (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14 x 12 x 18. + Khối lượng: 0.5kg. + Ý nghĩa: Cam có chữ lá vàng – đại cát đại lợi. Biểu